Description

Betwixt & Between er de norske sosialantropologistudenters tidsskrift. Betwixt & Between har siden 1987, da under navnet Sosialantropologistudentenes arbok, gitt hoyeregradsstudenter innen sosialantropologi mulighet til a dele sin forskning med andre. Betwixt & Between er en unik samling artikler som speiler kreativiteten og den tematiske og geografiske bredden som finnes innen antropologisk forskning i Norge. Arets utgave tar leseren med pa en ferd fra Norge og norske skolebarns fantasiverdener, via fengsler i Brasil til tradisjonell Maoridans pa New Zealand. Dette er en reise du oppfordres til a vaere med pa - god lesing og god tur!"
  • ISBN13: 9781847283900
  • Publisher: Lulu.com
  • Pubilcation Year: 2006
  • Format: Paperback
  • Pages: 00220
Specifications
LanguageNorwegian
FormatPaperback
Publication DateOctober 2, 2006
Primary CategoryTravel/General

Betwixt and Between 2006

Write a Review

Free Shipping over $35 and Free Returns 

$14.93