Description

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1760 Excerpt:...vulnerari. Si pa rum refpondent quíe vertimus in Proverbiis, caulam nemo melius redetet quam Aleander, qui me vidit ex tempore tantum fcribentem in hoc opere, quantum Uli excudebant. Excudebant autem fingulis diebus fen:onem, hoc eft, geminum paginarum ternionem. Si videor aliquanto felicior in Tragcediis, quam in Adagiis, caufa in promtu eft. Quum verterem tragcedias, hoc tantum agebam, quanquam et tum fiepenumero centum verfus unico impetu tranftuli. In Adagiis eadem celeritate verti carmina qua profam. Poftremo, quod me negant orthodoxum, ad id crimen refpondebo, fi ifti nobis definierint, quid fit orthodoxus, et fuum Chriftianifmum proférant. Si non eft orthodoxus, qui reprehendit aliquid in Epifcopis aut Sacerdotibus, nee Hieronymus, nee Cyprianus erit orthodoxus. Quis autem exfpeclabat, ut ifti in me defiderarent pietatem? Casterum quis divinafiet hocfeculum exoriturum? Romana fedes nulli potius acceptam ferre debet lliam calamitatem, fi qua eft hie, quam iítis qui fie adamant profanas literas, ut minus habeant Chriftianifmi, quam illi ipfi quorum libris immoriuntur. Haec morofis cenforibus et malignis arroforibus refponfa funto, quorum odium tecrebra contentione nolim exacerbare. Benevolorum catalogum libenter legi inter quos nullius nomen agnofco, praeterquam Sadoleti, Alcyonii et Coricii. Loca, de quibus amanter admones, jam ante tres annos mihi reftituta funt, fed non ifta tantum,? bone. Mindefio icribam fi quid dabitur otii. Pofthac igitur exfpectabo tuas literas Gríece feriptas, quas feito mihi fore gratiffimas. Video te féliciter qùidem efie progreffum in hoc ftudiorum genere, verum immori te nolim, fed fuaferim adjungeres animum ad philofophise ftudium. Novi enim quantum abfint a Chriftianifmo, qui in boni...

    The life of Erasmus Volume 2

    Write a Review
    This item is unavailable right now.Telling you that an item is out of stock is basically the last thing we wanted to do. We're sorry.Sad Face